Thứ Sáu , 00:16, Ngày 06/12/2019

Gia đình và pháp luật

Bình Dương: Cần làm rõ về việc chuyển nhượng 02 thửa đất ở Lái Thiêu (3)

Không hiểu vì lý do gì mà Sở Xây dựng lại “vội vàng” cấp Giấy phép xây dựng Dự án Chung cư 15 tầng Eden cho Công ty Kim Đại Dương khi mà hồ sơ pháp lý của dự án này không hề đầy đủ?

Ai chống lưng cho Dự án chung cư 15 tầng Eden được phép xây dựng và đổi tên thành Dự án Vista Riverside khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý?

Từ việc báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI804518 và AI804520 đối với 02 (hai) thửa đất số 268, tờ bản đồ số 43 và thửa đất số 150, tờ bản đồ số 50 mà Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ sở hữu trước đó nhưng đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú, Công ty TNHH Kim Đại Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp cho 02 Giấy chứng nhận QSD đất mới số CN377185 và CN 377186 để thay thế 02 (hai) Giấy chứng nhận QSD đất nêu trên.

Tại nơi thi công công trình trên 02 thửa đất đang tranh chấp có ghi rõ tên dự án đã thay đổi.

Để từ đó, Công ty này quay trờ lại chiếm dụng quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng cho Công ty Vạn Mỹ Phú và thực hiện triển khai xây dựng Dự án đang dang dở từ gần 10 năm trước trong khi các thủ tục pháp lý đối với Dự án xây dựng này vẫn chưa hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Điều đáng nói là từ chính quyền địa phương cho đến các cơ quan quản lý chuyên môn của tỉnh Bình Dương vẫn coi việc “sống dậy” của dự án đã “chết lâm sàng” sau gần 10 năm này là lẽ đương nhiên, rồi làm lơ cho tiếp tục thực hiện (?!).

Tạm gác việc Công ty TNHH Kim Đại Dương (gọi tắt là Công ty Kim Đại Dương) được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thay thế cho các Giấy chứng nhận QSD đất cũ đã được Công ty này giao dịch chuyển nhượng hợp pháp cho Công ty TNHH Vạn Mỹ Phú (gọi tắt là Công ty Vạn Mỹ Phú). Bài viết này chúng tôi muốn đề cập đến tính chất pháp lý của Công ty Kim Đại Dương khi triển khai thi công Dự án xây dựng trên nền đất đã chuyển nhượng này.

Từ việc triển khai Dự án chỉ bằng một tờ Giấy phép xây dựng (?)

Ngày 26/07/2019, qua trao đổi giữa phóng viên và chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, được biết Dự án xây dựng Chung cư 15 tầng Eden thực hiện các thủ tục pháp lý theo Luật Đầu tư. Chính vì thế, xét đề nghị của Công ty Kim Đại Dương tại Công văn số 68/07/KDD ngày 24/07/2007 về việc xin phê duyệt chủ trương xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại tại khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An; ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 696/QH-SXD ngày 21/05/2007 về việc thỏa thuận quy hoạch.

Ngày 06/08/2007, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Văn bản số 3705/UBND-KTTH nhằm “Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Kim Đại Dương, trụ sở chính tại 29/21 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, được đầu tư tại khu phố Long Thới, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An để triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại. Diện tích mặt bằng đầu tư khoảng 3.632 m2”. Tuy nhiên khi có được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Công ty Kim Đại Dương đã thực hiện các bước “nhảy cóc” về trình tự thủ tục xin cấp phép thực hiện dự án và đupwng nhiên từ phía cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đồng thuận (?).

Theo Luật Đầu tư thì hồ sơ pháp lý cơ bản của một dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Thực hiện ký quỹ; Quyết định đầu tư dự án; Thiết kế cơ sở đã được thẩm định và phê duyệt; Quy hoạch chi tiết  tỷ lệ 1/500 được phê duyệt; Văn bản thẩm duyệt phòng cháy/ chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau khi hoàn thiện thủ tục pháp lý cơ bản nêu trên theo trình tự, thì cơ quan chuyên môn mới căn cứ vào đó để cấp Giấy phép xây dựng cho dự án. Đó là còn chưa kể đến việc phải xác minh về đăng ký biến động sử dụng đất đối với các thửa đất trong diện quy hoạch để thực hiện dự án nhằm đảm bảo quyền sử dụng đất thực hiện dự án cho Chủ đầu tư.

Vậy mà không hiểu vì lý do gì mà Sở Xây dựng lại “vội vàng” cấp Giấy phép xây dựng Dự án Chung cư 15 tầng Eden cho Công ty Kim Đại Dương khi mà hồ sơ pháp lý của dự án này không hề đầy đủ? Chuyên viên phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết: “Dự án Chung cư 15 tầng Eden không hề có Quyết định đầu tư dự án, cũng không được thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500”

Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp từ năm 2009 cho công trình Chung cư 15 tầng Eden Thuận An.

Nói về việc tên Dự án này đột nhiên bị thay đổi bởi theo Giấy phép xây dựng số 2424/GPXD ngày 23 tháng 10 năm 2009 do Sở Xây dựng cấp cho Công ty Kim Đại Dương thì: “Dự án đầu tư xây dựng tại thửa đất số 268, tờ bản đồ số 43 và thửa đất số 150, tờ bản đồ số 50, có Giấy chứng nhận QSD đất số AI804518 và AI804520 được mang tên Chung cư 15 tầng Eden”. Vậy nhưng không biết vì lý do gì mà hiện nay Dự án này được đổi tên thành “Dự án Vista Riverside”(?).

Qua trao đổi, Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết: “Việc đặt tên cho Dự án là quyền của Chủ đầu tư, nên đối với Dự án Chung cư 15 tầng Eden thì họ có quyền thay đổi tên gọi của dự án”.

Đồng ý về quan điểm của Phòng Quản lý xây dựng là tên Dự án phải do Chủ đầu tư đặt ra, tuy nhiên nếu muốn thay đổi tên Dự án ban đầu đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì chắc chắn là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật chứ không thể tự tiện thay đổi bừa bãi tên gọi của dự án như hiện nay Công ty Kim Đại Dương đang làm bởi theo Mục 3, Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư; địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, Nhà đầu tư phải nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan về việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên của dự án đầu tư”.

Như vậy nếu chiểu theo Luật Đầu tư thì Dự án Chung cư 15 tầng Eden ngay từ đầu đã không có Giấy chứng nhận đầu tư thì cũng có nghĩa là không thể làm thủ tục đăng ký thay đổi tên dự án được. Vậy không hiểu UBND tỉnh và các Sở, ngành chuyên môn đã buông lỏng quản lý đến đâu khi để một Chủ đầu tư như Công ty Kim Đại Dương ngang nhiên coi thường luật pháp, tiến hành thi công xây dựng công trình khi thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện như vậy? Đó là còn chưa nói đến việc một số sàn giao dịch bất động sản đã lợi dụng việc này để rao bán (dưới nhiều hình thức) những sản phẩm của Dự án này (phóng viên sẽ đề cập chi tiết ở kỳ sau).

Đến việc các cơ quan quản lý đều cho rằng việc thực hiện Dự án là đúng?

Trở lại câu chuyện tranh chấp QSD đất đối với 02 thửa đất số 268, tờ bản đồ số 42 và thửa đất số 150, tờ bản đồ số 50 giữa Công ty Kim Đại Dương và Công ty Vạn Mỹ Phú. Không chỉ chuyên viên phòng Quản lý xây dựng tỉnh mà ngay cả ông Chủ tịch UBND thị xã Thuận An (chính quyền sở tại) cũng đều nêu quan điểm: “Hiện tại chưa có kết luận của cấp có thẩm quyển đối với việc giải quyết tranh chấp. Vì thế đất vẫn thuộc quyền sử dụng của Công ty Kim Đại Dương theo Giấy chứng nhận QSD đất. Cho đến hiện tại việc triển khai xây dựng Dự án của Công ty Kim Đại Dương không có biểu hiện vi phạm pháp luật. Vì thế Công ty Kim Đại Dương vẫn được phép triển khai thực hiện” (?).

Trước quan điểm này, không biết do cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và chính quyền sở tại năng lực và trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế hay do đã “ưu ái” cho Công ty Kim Đại Dương khi vừa có biểu hiện chiếm đoạt tài sản của Công ty Vạn Mỹ Phú, vừa hoạt động thi công tùy tiện trên địa bàn thị xã Thuận An. Bởi từ những phân tích, dẫn chứng Luật như đã nêu trên thì Dự án Chung cư 15 tầng Eden hoàn toàn chưa thể đủ điều kiện để khởi công xây dựng.

Thiết nghĩ: Nếu như UBND tỉnh Bình Dương và các cấp có thẩm quyền không thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư, xây dựng dự án này thì e rằng sự việc không phải chỉ dừng lại ở việc Công ty Kim Đại Dương đã chuyển nhượng QSD đất cho Công ty Vạn Mỹ Phú xong lại chiếm đất mà còn có rất nhiều cá nhân, tổ chức sẽ là nạn nhân khi phát sinh giao dịch mua bán sản phẩm của Dự án này thông qua nhiều hình thức.

Báo sẽ tiếp tục phản ánh trong những kỳ tiếp theo

Hiền Anh và nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : chuyển nhượng Lái Thiêu Dự án Eden Vạn Phú Mỹ

Tin Nhà đất tiếp theo

Tin Nhà đất mới nhất