Thứ Hai , 02:05, Ngày 24/02/2020

Gia đình và pháp luật

Bí thư xã Vị Trung: 'Có nền tảng vững chắc, phát triển mới bền'

Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên... là sinh khí chủ đạo trong đời sống chính trị của Đảng ủy xã Vị Trung, Hậu Giang.
  • BoniSeal - Muốn sống lâu trăm tuổi, đàn ông cần duy trì chuyện ấy đều đặn

Phóng viên có cuộc gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn chân tình với Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Minh Vương. Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh điều căn cốt kể trên và theo ông, phải coi đó như một vũ khí tư tưởng làm nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và đời sống của cán bộ, nhân dân toàn xã Vị Trung.

Ông Nguyễn Minh Vương, Bí Thư Đảng Ủy Xã Vị Trung, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

Phóng Viên: Thưa ông Nguyễn Minh Vương, xin ông cho biết căn cứ vào thực tế nào để ông có thể nêu nhận định chắc chắn như vậy, thưa ông ?

Ông Nguyễn Minh Vương: Để đạt kết quả thực tế hoạt động năm 2017 với 18 chỉ tiêu của nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra, theo đó, 18/18 chỉ tiêu đều đạt và vượt mức đề ra… đó chính là căn cứ, nền tảng vững chắc cho phát triển của Vị Trung. Từ chỉ đạo sản xuất lúa; xây dựng và sửa chữa đường giao thông nông thôn; xây dựng mô hình sản xuất có lợi nhuận từ 50-100 triệu đồng; thu ngân sách; giám sát tỷ lệ tăng dân số; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thoát nghèo; giải quyết việc làm cho lao động.

Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; nâng chất trạm y tế xã; phát triển tỷ lệ hộ sử dụng điện; hoàn thiện chất lượng ấp văn hóa, gia đình văn hóa; gia tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; duy trì và giữ vững 06/07 ấp đạt tiêu chí 19 của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; đến công tác hòa giải trong dân, chất lượng cán bộ, chất lượng chi bộ và chất lượng các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đều đạt tỷ lệ mà Nghị quyết đã đề ra.

Phóng Viên: Xin ông cụ thể thêm về những điều này?

Ông Nguyễn Minh Vương: Thực tế của địa phương đã chứng minh, trong phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân xã chủ động đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, quản lý sát với công việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Tình hình kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển ổn định, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ, công tác tuyên truyền từng bước đi vào chiều sâu, ý thức của cán bộ và nhân dân được nâng lên.

Chỉ tính riêng năm 2017, sản xuất nông nghiệp mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng nông nghiệp vẫn tiếp tục phát triển, giữ vai trò trong ổn định kinh tế và đời sống nhân dân; chỉ đạo sản xuất 3 vụ lúa trong năm đều đạt kế hoạch. Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, nâng chất, mở rộng, hiệu quả hoạt động hợp tác xã, các tổ hợp tác từng bước được nâng lên góp phần phục vụ tốt nhu cầu cung cấp con giống, cây trồng cho bà con nông dân sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Mô hình cánh đồng lớn và đề án cải tạo vườn tạp tiếp tục được thực hiện góp phần chuyển đổi canh tác theo hướng có quy mô và áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; khoa học kỹ thuật tiếp tục được đầu tư ứng dụng, góp phần làm tăng năng suất hàng hóa nông sản; diện tích trồng cây ăn trái, rau màu các loại và thủy sản ngày một phát triển đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân; giữ vững số lượng gia súc, gia cầm trên địa bàn, công tác tiêm phòng vắccin phòng dịch cúm gia cầm, gia súc được quan tâm chỉ đạo, góp phần ngăn chặn kịp thời dịch bệnh xảy ra. Chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô được phát động thành phong trào rộng khắp, điện lưới tiếp tục được đầu tư đảm bảo phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Công tác thu, chi ngân sách Nhà nước được thực hiện chặt chẽ, tập trung khai thác các nguồn thu, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn việc sử dụng ngân sách Nhà nước và tài sản công, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; tổng thu ngân sách 4.918.445.000đ/4.436.000.000đ, đạt 110,88%; tổng chi ngân sách 4.195.349.579đ/3.725.000.000đ, chiếm tỷ lệ 112,63%; công tác vận động các loại quỹ đều đạt so với kế hoạch…

Phóng Viên: Cuối cùng, xin ông đưa ra nhận định về triển vọng và việc thực hiện kế hoạch năm 2018 này?

Ông Nguyễn Minh Vương: Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, cùng với lợi thế tiềm năng của xã có vị trí tiếp giáp Thành phố Vị Thanh và là xã cửa ngõ đi vào trung tâm huyện Vị Thủy, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân mua bán, trao đổi hàng hóa đẩy nhanh phát triển kinh tế; hệ thống chính trị của xã tiếp tục được kiện toàn đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt năm 2018 xã Vị Trung được huyện Vị Thủy chọn xây dựng hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, đây là điều kiện để Vị Trung phát triển bền vững trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông cuộc trao đổi này.

Hồng Muội (Thực hiện) 

  • Boni-Smok: Tác hại khủng khiếp của thuốc lá, ai đang hút đừng bỏ qua

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : kinh tế phát triển

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất