Thứ Sáu , 13:15, Ngày 19/07/2019

Gia đình và pháp luật

Bao giờ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018?

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 cho thí sinh vào ngày 11/7.

Theo Công văn 991/BGDĐT-QLCL hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia 2018, lịch công bố điểm thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quy định như sau:

Ngày 11/7, các hội đồng thi sẽ hoàn thành việc đối sánh kết quả và thông báo đến thí sinh. Chậm nhất ngày 15/7, các các sở GD-ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận THPT vào phần mềm quản lý thi do Bộ GD-ĐT quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các hội đồng thi sẽ công bố và thông báo kết quả thi THPT quốc gia 2018 cho thí sinh vào ngày 11/7.

Thí sinh băn khoăn, thắc mắc về điểm các bài thi của mình có thể gửi đơn phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi, từ ngày 11- 20/7 tại nơi đăng ký dự thi.

Đến ngày 17/7, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 20/7.

Các Sở GD-ĐT phải cập nhật bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức vào phần mềm quản lý thi và gửi qua địa chỉ email theo quy định trước ngày 31/7.

Đến ngày 5/8, các Sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT cũng có hướng dẫn thí sinh thủ tục phúc khảo bài thi trong quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Theo đó, thí sinh phúc khảo bài thi là khi thí sinh nhận được kết quả thi mà cảm thấy điểm số không đúng với số điểm mà bạn chắc chắn thì có thể làm đơn phúc khảo bài thi để được chấm lại.

Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi. Sở GD-ĐT tập hợp Danh sách đề nghị phúc khảo và gửi Danh sách đề nghị phúc khảo đến các Hội đồng thi.

Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi THPT quốc gia. Sau đó, trường sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi.

Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Thu Trang (Theo GDVN, VOV)

Tin Liên quan

Tags : điểm thi công bố THPT quốc gia 2018

Tin Tuyển sinh tiếp theo

Tin Tuyển sinh mới nhất