Thứ Tư , 06:54, Ngày 19/06/2019

Gia đình và pháp luật

Bao giờ gia đình thương binh Đinh Minh Khai mới nhận được đất?

Đã tám năm trôi qua, thương binh Đinh Minh Khai thường trú tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội mòn mỏi chờ đợi từng ngày để được cấp đất giãn dân.

Gia đình ông Khai hiện tại đang sinh sống trong căn hộ bao gồm ba thế hệ. Đó là thực trạng rất bức xúc đang diễn ra nơi đây!

Trong đơn của ông Đinh Minh Khai, thôn Lỗ Khê gửi các cấp để xem xét, kêu cứu được tóm tắt như sau: “Năm 2008, UBND xã Liên Hà và chính quyền thôn Lỗ Khê phổ biến thủ tục, tiêu chuẩn được cấp đất giãn dân nông thôn. Bản thân gia đình ông được bình chọn và đã có đơn (theo mẫu) đề nghị gửi chính quyền xin được cấp đất giãn dân.

Sau khi tiếp nhận đơn của gia đình; UBND xã Liên Hà đã tổ chức bình xét dân chủ, công khai, minh bạch và được UBND xã lập danh sách trích ngang trong diện được giao đất giãn dân theo chính sách để trình UBND huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội phê duyệt.

Danh sách đã được kê khai và đề nghị cấp trên xem xét phê chuẩn từ các năm 2008, 2009, 2010. Vậy mà từ đó gia đình ông cứ thấp thỏm chờ đợi được giao đất giãn dân. Nhưng cứ trông mòn mỏi kéo dài chờ đợi được cấp đất giãn dân cho đến bây giờ vẫn là con số KHÔNG tròn trịa!

Thương binh Đinh Minh Khai đứng trước căn nhà 3 thế hệ chung sống.

Thế rồi mãi đến năm 2013, gia đình thương binh Đinh Minh Khai lại một lần nữa được "triệu hồi" phổ biến thủ tục, tiêu chuẩn xét cấp đất giãn dân theo luật đất đai. Và ông Đinh Minh Khai lại viết đơn, tiếp tục được Hội đồng tư vấn xem xét (lại xem xét) phê duyệt nghiêm túc, khách quan và dân chủ! Thế là những hy vọng lẻ loi của gia đình ông Khai sinh sống tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà lại một lần nữa hoan hỷ vui mừng có tia hy vọng sẽ được cấp đất giãn dân trong ngày một ngày hai. Song cuộc đời có ai học được chữ "ngờ", gia đình ông thương binh Đinh Minh Khai đã mừng hụt!...

Thế rồi, ngày 23 tháng 5 năm 2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có hồi âm trả lời các hộ dân thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà (trong có gia đình ông) được tóm tắt như sau: “Ngày 26/12/2013, UBND xã Liên Hà có tờ trình số 112/TTr-UBND trình UBND huyện Đông Anh phê duyệt danh sách 112 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất giãn dân nông thôn.

Ngày 10/7/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Anh có công văn số 163/TNMT và 164/TNMT về việc đề nghị UBND xã Liên Hà hoàn thiện hồ sơ cấp đất giãn dân nông thôn. Trong quá trình UBND xã Liên Hà hoàn thiện hồ sơ, Luật đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/7/2014 cùng với các văn bản hướng dẫn không quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức để giao đất ở giãn dân nông thôn cho các hộ gia đình, cá nhân.

Để kịp thời giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc, tồn tại về công tác giao đất giãn dân nông thôn trên địa bàn. Ngày 15/4/2016, UBND huyện Đông Anh có Báo cáo số 57/BC-UBND gửi UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến chỉ đạo giải quyết khó khăn tồn tại trong công tác giao đất giãn dân; trong đó có hộ gia đình ông Đinh Minh Khai thôn Lỗ Khê!”.

Mới đây nhất ngày 25/6/2016; HĐND thành phố Hà Nội đã có ý kiến Đề nghị xem xét việc cấp đất giãn dân cho các hộ dân thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà đã được xã Liên Hà xét duyệt trình UBND huyện Đông Anh từ 8 năm nay chưa được giải quyết. Thường trực HĐND thành phố chuyển đến UBND huyện Đông Anh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời người dân và thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực HĐND thành phố…

Tiếp xúc với người dân thôn Lỗ Khê, chúng tôi được biết và cảm thông với họ. Chia sẻ về chủ trương cấp đất giãn dân, ông Nguyễn Tuấn Đạt (nguyên Chủ tịch UBND xã Liên Hà) đã nghỉ hưu cũng xác nhận việc chưa giao được đất giãn dân cho hộ gia đình ông Đinh Minh Khai là quá chậm trễ. Hiện tại, hộ gia đình ông Khai đang sinh sống bao gồm 3 thế hệ…

Theo Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt kế hoạch cấp đất giãn dân cho xã Liên Hà; trong đó có các hộ dân thôn Lỗ Khê và gia đình chính sách thương bình là quá chậm trễ. Đất giãn dân là đất do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các hộ gia đình ở đia phương do nhà đông người, hoàn cảnh khó khăn, không đủ chỗ để ở.

Giãn dân có nhà ở là chính sách của Đảng và Nhà nước theo Điều 16, Quyết định số 02/2010/QĐ –UBND của UBND thành phố Hà Nội và khoản 2, Điều 124, Nghị định 181/2014/NĐ-CP ngày 29/10/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục giao đất làm nhà ở tại nông thôn như sau: “UBND xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng của địa phương đã được xét duyệt lập phương án giao đất làm nhà; niêm yết công khai danh sách này 15 ngày tại trụ sở UBND xã. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình Ủy ban nhân dân huyện, quân, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, trên thực tế hộ gia đình ông Đinh Minh Khai thôn Lỗ Khê đã được UBND xã Liên Hà trích ngang Danh sách có đủ điều kiện giao đất giãn dân làm nhà ở tại thôn Lỗ Khê xã Liên Hà đã phê duyệt, ký tên đóng dấu đã được khẳng định là hợp pháp. Như vậy, theo Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn liên quan đến trình tự thủ tục giao đất giãn dân thì về thẩm quyền giao đất giãn dân thuộc về UBND huyện Đông Anh…

Trong một buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của xã Liên Hà, bà Đỗ Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngày 20/7/2016, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đề nghị Chính quyền xã Liên Hà tiếp tục gửi danh sách các hộ dân đã được phê duyệt về cấp đất giãn dân (từ năm 2008); trong đó có gia đình chính sách của thương binh Đinh Minh Khai để huyện trình thành phố Hà Nội phê duyệt.

Chính quyền xã Liên Hà đã thực hiện và có văn bản chính thức gửi cấp có thẩm quyền đề nghị xem xét thủ tục, quyết định để cấp đất gian dân được phê duyệt. Căn cứ vào những nội dung và thủ tục phê duyệt cấp đất giãn dân: Đối chiều với hồ sơ, tài liệu cho thấy, Công văn số 112/TNMT ngày 23/5/2016 trả lời ông Đinh Minh Khai, thôn Lỗ Khê thì ngày 26/12/2013 UBND xã Liên Hà đã có tờ trình số 112/TTr-UBND trình gửi UBND huyện Đông Anh phê duyệt danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất giãn dân nông thôn!

Như vậy, cho đến tháng 7 năm 2016, UBND xã Liên Hà, đã thực hiện đúng, đủ thủ tục về giao đất giãn dân theo pháp luật cho các hộ dân. Vì sao gia đình thương binh Đinh Minh Khai vẫn chưa được nhận đất; sự khuất tất này do đâu?!

Việc chậm giao đất giãn dân cho gia đình chính sách là thương binh ở thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà đã kéo dài nhiều năm. Phải chăng các cấp chính quyền huyện Đông Anh cố tình không giải quyết hay ách tắc ở khâu nào đang là câu hỏi của công luận cần được trả lời. Trên thực tế việc các hộ dân mòn mỏi chờ được nhận đất giãn dân kéo dài có lẽ sự tắc trách này kéo dài duy nhất chỉ có ở chính quyền huyện Đông Anh…

Nguyện vọng chính đáng của gia đình chính sách thương binh Đinh Minh Khai ở thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà mong đợi được cấp đất giãn dân bao giờ mới được thực hiện? Kính mong các cấp, các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc tháo gỡ sự việc trên cho người dân “thấp cổ bé họng” một lần còn tin vào những gì chính quyền đã nói và làm trong việc giao đất giãn dân nông thôn ở xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tình tiết mới về sự việc nêu trên.

Bùi Thanh Bình/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : UBND thương binh Hà Nội đất đai pháp luật

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất