Thứ Hai , 01:55, Ngày 16/09/2019

Gia đình và pháp luật

Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Trong năm 2017, công tác tuyên giáo của Cần Thơ ngày càng phát huy tốt vai trò “xung kích” trên mặt trận tư tưởng, lý luận; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chiến lược.

Nhân dịp năm mới 2018, Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo, công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.

Ông Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

Phóng viên: Năm 2017 với Cần Thơ và cả nước là một năm sôi động với nhiều sự kiện quan trọng. Thưa ông Trần Việt Trường, dưới góc độ ngành tuyên giáo, ông có thể đưa ra những đánh giá khái quát về kết quả tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2017 vừa qua?

Ông Trần Việt Trường: Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đồng lòng, chung sức, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kinh tế thành phố tiếp tục đạt những kết quả khả quan, từng bước xây dựng thành phố Cần Thơ tương xứng với vị trí, tiềm năng và thế mạnh của mình. Thành phố đã tổ chức triển khai và thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó kinh tế tiếp tục đạt những kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 66.627 tỷ đồng, tăng 7,83% so với năm 2016, vượt 0,57% kế hoạch, cả ba khu vực kinh tế đều vượt kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, hoạt động xuất khẩu, bán lẻ, du lịch, vận tải có nhiều khởi sắc. Năm 2017 thành phố đón và phục vụ hơn 2,1 triệu lượt khách lưu trú, vượt 18% kế hoạch năm và tăng 27% so với năm 2016, doanh thu đạt 2.897 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm và tăng 59% so với năm 2016. Lĩnh vực giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư, chính sách người có công với nước, hộ nghèo, đồng bào dân tộc, an sinh xã hội được thực hiện tốt. Nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên liên tục, ngày càng nâng cao chất lượng và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách. Trong xây dựng nông thôn mới, thành phố Cần Thơ không chạy theo số lượng mà quan tâm đến chất lượng, thành phố cũng quyết tâm không để nợ tiêu chí, không để nợ công trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng số có 27/36 xã và huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc gia đã được tổ chức thành công tại Cần Thơ như thành phố đã tổ chức thành công Tuần lễ An ninh lương thực và đối thoại chính sách cao cấp về An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ năm APEC 2017 với việc ban hành Tuyên bố Cần Thơ đã mở ra những kỳ vọng mới cho vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Có thể khẳng định, đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, sự quyết liệt, đoàn kết, chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. 

Phóng viên: Trong những thành tựu chung đó, ngành Tuyên giáo Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, góp phần quan trọng trong hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố. Vậy theo ông, trong năm qua bước phát triển nổi bật nhất, để lại dấu ấn sâu đậm nhất của ngành tuyên giáo Cần Thơ là gì?

Ông Trần Việt Trường: Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của ngành Tuyên giáo. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố: “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ động tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố Cần Thơ về hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh...

Năm 2017, Ban Tuyên giáo các cấp đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần tích cực, chủ động, hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo với các đơn vị liên quan luôn được thực hiện chặt chẽ, nhịp nhàng, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và triển khai thực hiện. Điểm mới trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm cụ thể, chất lượng ngày càng nâng cao.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu cho Thành ủy ban hành 44 văn bản về nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án, quy chế, quyết định, báo cáo… và nhiều văn bản, tài liệu quan trọng, qua đó đã tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được chú trọng, có bước đổi mới trong công tác triển khai, ý thức học tập của cán bộ, đảng viên được nâng lên, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục được triển khai sâu rộng, hình thức phong phú, việc đăng ký học tập, làm theo gương Bác và cam kết thực hiện cụ thể hơn, sát với đặc điểm của từng ngành, lĩnh vực công tác, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Đặc biệt, trong năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Thành ủy tổ chức thành công nhiều tọa đàm, hội thảo khoa học như “Lộ Vòng cung - Vành đai lửa”,“Kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đồng chí Châu Văn Liêm với cách mạng Việt Nam và quê hương Cần Thơ”, “Văn học, nghệ thuật trong thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch”,“Thành phố Cần Thơ - Văn minh đô thị sông nước”… Qua đó, làm cơ sở tham mưu cấp ủy trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Phóng viên: Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 vừa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh yêu cầu “tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội”. Vậy ngành Tuyên giáo Cần Thơ cần làm gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới?

Ông Trần Việt Trường: Tình hình mới, thách thức mới. Cùng với sự phát triển nhanh chóng và không ngừng của công nghệ thông tin - truyền thông và mạng xã hội thế giới ngày nay đã và đang dịch chuyển theo hướng phát triển xã hội thông tin. Như thế, mặt trận chính trị tư tưởng, văn hóa đã vượt ra ngoài giới hạn về không gian và thời gian. Do tính đặc thù cao nên việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội là không dễ, mạng xã hội còn là môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại một quốc gia hay tổ chức nào đó mà họ muốn.

Vì vậy, điều này đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Để đáp ứng yêu cầu hết sức nặng nề đó, việc đổi mới nội dung và sáng tạo, phát triển phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo thành phố trong giai đoạn hiện nay là tất yếu, cần thiết.

Theo tôi, để công tác Tuyên giáo thật sự chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, cấp ủy các cấp và ngành Tuyên giáo thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò trọng yếu của công tác tuyên giáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phải nêu cao trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng. Hơn thế nữa, ngoài trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần tự giác rèn luyện tu dưỡng về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống để thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng nhân dân noi theo - đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị.

Thứ hai, đổi mới công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Hai mặt này gắn liền với nhau và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng. Sự chậm trễ hoặc phạm sai lầm trong công tác lý luận là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng dao động, không thống nhất về chính trị, tư tưởng, dẫn Đảng tới nguy cơ sai lầm về đường lối, chủ trương, dẫn đến mất vai trò lãnh đạo. Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu càng đòi hỏi công tác lý luận phải được tăng cường, đẩy mạnh. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ ra rằng phải “đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, thảo luận dân chủ, sớm làm rõ và kết luận những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn”.

Thứ ba, kiện toàn, nâng chất đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là bộ máy tuyên giáo ở cơ sở. Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rất rõ vị trí, vai trò của cán bộ. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Hiện tại, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở của thành phố tuy đông song không ổn định, thường thay đổi theo nhiệm kỳ. Do vậy, thời gian tới, thành phố cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc. Người cán bộ tuyên giáo cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và cái tâm trong sáng, trình độ chuyên môn cao. Trong đó, khả năng nói và viết luôn phải song hành và đi đầu là năng lực nắm bắt và phân tích, dự báo thực tiễn phải nhạy bén, chính xác để tham mưu trong lĩnh vực tư tưởng.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hồng Ân - Minh Luân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : nhiệm vụ Ban Tuyên giáo tư tưởng

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất