Thứ Ba , 10:35, Ngày 25/02/2020

Gia đình và pháp luật

Ban quản lý các KCN Hậu Giang đẩy mạnh cải cách hàng chính

Ban quản lý Các khu công nghiệp Hậu Giang đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các DN.

Phóng viên  đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phong Minh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Hậu Giang xung quanh các vấn đề này.

Ông Nguyễn Phong Minh, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Hậu Giang.

Phóng viên: Ông có thể đánh giá khái quát về những kết quả đạt được trong thu hút đầu tư và hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh Hậu Giang thời gian qua?

Ông Nguyễn Phong Minh: Năm 2018, tình hình thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đạt được những kết quả đáng khích lệ và nổi bật. Trong đó, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Hậu Giang đã tiếp và làm việc với 32 nhà đầu tư mới, thu hút 06 dự án mới và mở rộng, (vượt 100% kế hoạch, nhiều hơn 01 dự án so với cùng kỳ 2017).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Hậu Giang còn hỗ trợ 05 dự án đi vào hoạt động  (vượt 66% kế hoạch, bằng so với cùng kỳ 2017) và khởi công xây dựng được 05 dự án  (vượt 66% kế hoạch, nhiều hơn 03 dự án so với năm 2017). Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có 47 nhà đầu tư thực hiện 51 dự án, trong đó có 37 dự án đi vào hoạt động với tổng mức thu hút đầu tư trong nước là 70.297 tỷ đồng và ngoài nước là 487,9 triệu USD.

Ngoài ra, để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho nhà đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang còn tiếp nhận và cấp mới 05 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh 19 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi một phần diện tích của 02 dự án và thu hồi toàn bộ diện tích 02 dự án; hỗ trợ 05 nhà đầu tư lập thủ tục đăng ký doanh nghiệp…

Phóng viên: Đối với công tác quản lý doanh nghiệp đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang thực hiện ra sao?

Ông Nguyễn Phong Minh: Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp nên thời gian qua, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Hậu Giang đã chủ động cho xây dựng kế hoạch thăm và làm việc với các Doanh nghiệp, qua đó nắm bắt đầy đủ thông tin, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để giải quyết kịp thời giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trong triển khai xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh tốt hơn, đóng góp lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Cụ thể, chỉ tính trong năm 2018, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá trị thực tế là 22.662 tỷ đồng (vượt 12% kế hoạch, nhiều hơn gấp 1,16 lần so với năm 2017); giá trị xuất khẩu 630,5 triệu USD (tương đương so với năm 2017), giá trị nhập khẩu 318 triệu USD (bằng 73% so với năm 2017), ước cả năm các doanh nghiệp nộp ngân sách khoảng 533 tỷ đồng (tăng gấp 1,7 lần so với năm 2017) và tạo việc làm mới cho nhiều lao động địa phương (4.500 lao động, vượt 125% kế hoạch năm 2018, bằng 60% so với năm 2017), lũy kế đến nay trong các Khu Công nghiệp - Cụm Công nghiệp Tập trung (CCNTT) có 24.704 lao động.

Bên cạnh đó công tác quản lý lao động, đặc biệt là lao động nước ngoài được quan tâm chặt chẽ trong xét cấp giấy phép, xét cấp giấy phép cho 208 lao động nước ngoài, cấp 92 C/O mẫu D cho doanh nghiệp (Công ty TNHH Giấy Lee & Man VN) và kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về lao động theo pháp luật.

Phóng viên: Trong thời gian tới Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Hậu Giang cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào để địa phương tiếp tục phát triển?

Ông Nguyễn Phong Minh: Để địa phương tiếp tục phát triển, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoạt động sản xuất và kinh doanh, thời gian tới Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hậu Giang sẽ tập trung kêu gọi thu hút Nhà đầu tư cơ sở hạ tầng vào CCNTT Nhơn Nghĩa A; đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn được bố trí; chủ động phối hợp thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch khi được bố trí vốn; ưu tiên thu hút lắp đầy Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Hậu Giang cũng thực hiện tiến hành rà soát quy hoạch, định hướng phát triển Khu Công nghiệp. Đặc biệt là tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Khu công nghiệp Đông Phú.

Ngoài ra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hậu Giang còn tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, quy hoạch - xây dựng, môi trường và quản lý doanh nghiệp bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính, hướng tới chính quyền điện tử, tập trung là thủ tục hành chính bảo đảm giải quyết nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; nâng cao vai trò đầu mối của Ban Quản lý trong quản lý nhà nước đối với Khu Công nghiệp - CCNTT.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông dành thời gian cuộc trao đổi này!

Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất