Thứ Hai , 08:09, Ngày 17/06/2019

Gia đình và pháp luật

Bán ôtô phải thông báo với công an

Chủ sở hữu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan cấp chứng nhận đăng ký xe ngay sau khi bán, cho, tặng.

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Một trong những nội dung sửa đổi là quy định: Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu ban hành kèm theo thông tư này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Nếu chủ xe không thông báo, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

Theo dự thảo, tùy loại xe, chủ sở hữu cũng như khu vực mà cơ quan cấp đăng ký xe có thể là: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Dự thảo còn bổ sung quy định xe của cơ quan, tổ chức đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng chủ xe phải làm thủ tục thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

Theo quy định của dự thảo này, những trường hợp phải thu hồi đăng ký, biển số xe bao gồm: Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng; xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung”.

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân); đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập); Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước. 

Theo Vnexpress

Tin Liên quan

Tags : ô tô công an thu hồi biển số thông báo

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất