Thứ Năm , 07:23, Ngày 21/11/2019

Gia đình và pháp luật

Bắc Ninh: Nhiều sai phạm tại Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen

Dự án thu hồi đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh với tổng vốn lên tới hơn 95 tỷ đồng đang tồn tại nhiều dấu hiệu sai phạm.

Thời gian gần đây, có rất nhiều phản ánh của người dân khiếu nại, kiến nghị về những sai phạm, bất cập trong việc UBND phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn phân lô, bán nền một diện tích đất trong Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen. Quá trình phân lô bán nền tại đây diễn ra trong sự “im lặng” của chủ đầu tư nên người dân không hề được biết một chút thông tin nào liên quan tới dự án. Cho đến khi biết thông tin thì tất cả các lô đất đó đều đã có chủ.

Ngôi nhà hoành tráng của con gái Chủ tịch phường.

Song điều khiến người dân “băn khoăn” nhất đó chính là, trong số các lô đất bán ra thì ở đây có 02 lô đất thuộc quyền sở hữu của người nhà Chủ tịch phường Đồng Nguyên. Trong khi các lô đất xung quanh vẫn ở trong tình trạng “vườn không nhà trống” thì các lô đất của người nhà Chủ tịch phường đã được xây dựng hoành tráng, đẹp đẽ. Sự việc này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong nhân dân.

Mặt khác, theo phản ánh của người dân, phải chăng đang có sự nhập nhằng và “hô biến” một phần diện tích đất trong quá trình thực hiện Dự án đất dân cư dịch vụ Bãi Kỉnh - Đông Mầu, khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên? Việc UBND phường Đồng Nguyên lấy một số diện tích thuộc khu dân cư Đồng Sen phân cho dân cư khu phố Tam Lư đã gây ra sự phản đối kịch liệt của người dân.

Giải quyết thắc mắc của người dân, Thanh tra UBND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã vào cuộc và đã có những kết luận cụ thể, trong đó nêu rõ: Dự án thu hồi đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên thuộc địa phận thôn Vĩnh Kiều (nay là 03 khu phố: Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2, Vĩnh Kiều 3) và thôn (nay là khu phố) Tam Lư, phường Đồng Nguyên được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý cho UBND phường Đồng Nguyên tiến hành lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đất dân cư dịch vụ phường Đồng Nguyên tại văn bản số 530/UBND-NNTN ngày 09/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đây là dự án do UBND phường Đồng Nguyên làm chủ đầu tư. Tổng diện tích được quy hoạch để thực hiện Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên là 97.863,5m2 với tổng mức đầu tư được phê duyệt: 95.091.875.000 đồng.

Để tạo kinh phí thực hiện Dự án, sau khi thực hiện xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dịch vụ Đồng Sen, phường Đồng Nguyên. Ngày 14/7/2014 UBND phường Đồng Nguyên có Tờ trình số 16/TTr- UBND; Ngày 22/7/2014 UBND thị xã Từ Sơn có Tờ trình số 698/TTr-UBND; Ngày 29/7/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có Tờ trình số 822/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án. Tổng số lô đất được đấu giá là 79 lô; tổng diện tích ở đấu giá là 6.500,0 m2.

Trình tự, thủ tục đấu giá được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31//8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và Quyết định số 153/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Tổng số tiền trúng đấu giá là 54.270.787.000 đồng được phân bổ, thực hiện theo đúng Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh và sẽ quyết toán theo quy định của luật ngân sách sau khi hoàn thành việc giao đất dân cư dịch vụ cho nhân dân phường Đồng Nguyên.

Tuy nhiên, việc Tổ tác nghiệp và các khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 chi 5.601.540.000 đồng để bồi thường, hỗ trợ về đất theo mức giá 140.000 đồng/m2 (50.400.000 đồng/sào) cho các hộ dân bị thu hồi đất tại khu Dự án khu Đồng Sen dẫn đến chênh lệch thừa số tiền 2.047.018.500 đồng so với số tiền 3.554.521.500 đồng theo phương án được phê duyệt, vi phạm chính sách của Nhà nước và quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

Việc tổ tác nghiệp và khu phố Tam Lư chi 12.018.038.000 đồng để bồi thường, hỗ trợ về đất theo mức giá 568.600 đồng/m2 (204.696.000 đồng/sào) cho các hộ dân có đất bị thu hồi Dự án khu Đồng Sen dẫn đến chênh lệch thừa số tiền 9.785.065.100 đồng so với số tiền 2.232.972 đồng theo phương án được phê duyệt, vi phạm chính sách của nhà nước và quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

Ngoài ra, việc Tổ hợp tác và khu phố Tam Lư tự ý chi số tiền 675.495.000 đồng để bồi thường, hỗ trợ đối với 1.176 m2 đất nông nghiệp tại khu Đồng Mầu, Dây Gai cho 07 hộ gia đình, cá nhân khu phố Tam Lư cùng với đợt chi trả bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện Dự án dân cư dịch vụ Đồng Sen là vi phạm chính sách của nhà nước và quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất.

Việc khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 đã chi trả các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại khu Đồng Sen được hưởng đất dân cư dịch vụ số tiền 5.921.530.000 đồng theo mức hỗ trợ 150.000/m2 cùng với việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng diện tích đất bị thu hồi tại khu Đồng Sen để thực hiện dự án đã gây nghi ngờ, thắc mắc trong nhân dân.

Tại đây, Thanh tra UBND thị xã Từ Sơn cũng chỉ rõ những sai phạm của UBND phường Đồng Nguyên. Cụ thể, UBND phường Đồng Nguyên đã buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài chính để các khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2 và khu phố Tam Lư thực hiện không đúng chính sách pháp luật. Cụ thể, để cho các khu phố tự ý chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi; Chi trả không đồng nhất giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi giữa các khu phố trong cùng một dự án và không đúng với phương án được cấp trên phê duyệt.

UBND phường Đồng Nguyên để các khu phố bán các lô đất ở thuộc dự án đất dân cư dịch vụ lấy kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định của pháp luật gây nghi ngờ, thắc mắc trong nhân dân, gây khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Việc UBND phường Đồng Nguyên lập hồ sơ và trình UBND thị xã phê duyêt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi 3.069,9m2 đất nông nghiệp đã thu hồi để thực hiện Dự án đất dân cư dịch vụ Đồng Sen cho Công ty TNHH phát triển giáo dục Vân Nam thuê đất theo Quyết định công nhận kết quả bồi thường, hỗ trợ theo Nghị định số 84/2007/NĐ-Cp của Chính phủ là không phù hợp với thời điểm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP dẫn đến chênh lệch thiếu số tiền 1.454.304.240 đồng theo thực tế khu phố Tâm Lư đã chi trả cho nhân dân gây thắc mắc, khiếu kiện trong nhân dân khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên về việc thực hiện Dự án xây dựng trường Mầm non tư thục Vân Nam.

Trong quá trình thực hiện dự án, UBND phường Đồng Nguyên (chủ đầu tư) chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí công trình xây dựng, chưa kiểm tra chặt chẽ công tác khảo sát tại hiện trường, chưa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình trước khi phê duyệt. Quá trình lập hồ sơ quyết toán vẫn còn để một số khoản chi phí thực hiện đầu tư xây dựng công trình chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Xuân Quý

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án sai phạm thu hồi đất

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất