Thứ Tư , 16:01, Ngày 24/07/2019

Gia đình và pháp luật

Bắc Giang: Hàng loạt chủ đầu tư được giao đất dự án sai quy định?

Theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc UBND tỉnh Bắc Giang chọn nhà đầu tư giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai 2013.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Kết luận thanh tra số 2650/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tại kết luận này, thanh tra Bộ đã nêu ra nhiều sai phạm, trong đó có việc UBND tỉnh Bắc Giang lựa chọn nhà đầu tư để giao đất thực hiện dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trong số đó phải kể đến hàng loạt các dự án khủng “dính” vi phạm này, đó là: Dự án khu đô thị mới tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo (Yên Dũng - Bắc Giang); Dự án khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden tại TP Bắc Giang; Dự án khu đô thị Đồng Cửa 2 tại TP Bắc Giang; Dự án đầu tư khu đô thị số 1 thuộc khu dân cư mới Yên Thế…

Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

Theo Kết luận Thanh tra, dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng do Công ty Cổ phần Gwin làm chủ đầu tư, người đại diện là ông Nguyên Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gwin.

Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo.

Báo cáo kết quả tiến trình thực hiện dự án cho biết, ngày 30/12/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư Khu đô thị mới tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo.

Ngày 06/05/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 767/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Công ty CP Gwin thực hiện Dự án trên diện tích 18,49 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 201,982 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện từ Quý II năm 2015 đến Quý II năm 2020.

Dự án khu đô thị số 1 thuộc khu dân cư mới Yên Thế

Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Minh Hùng (Công ty Minh Hùng) làm chủ đầu tư với người đại diện là ông Nhữ Đình Tuấn.

Dự án đầu tư khu đô thị số 1 thuộc khu dân cư mới Yên Thế.

Ngày 18/1/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1936/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư Dự án Khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ, theo đó phê duyệt Công ty Minh Hùng là nhà đầu tư Dự án.

Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng 98.142,0m2 đất UBND huyện Yên Thế đã thu hồi tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 và Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 20/5/2016, giao cho Công ty Minh Hùng thực hiện Dự án.

Cụ thể: Giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 46.001,4m2 đất ở; giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 52.140,6m2 đất.

Dự án Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden

Dự án Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden có địa chỉ tại phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty Cổ phần địa ốc Bách Việt và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Lilama (gọi tắt là Liên Danh). Với người đại diện là ông Tạ Hòa Hạnh – Tổng Giám đốc.

Dự án Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden.

Ngày 22/12/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 2054/QĐ-UBND về việc chấp thuận đầu tư Dự án KĐT mới Bách Việt Lake Garden, theo đó chấp thuận cho Liên danh thực hiện dự án với quy mô: đầu tư xây dựng mới hạ tầng trên diện tích 17,83ha đất và đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho khu nghĩa trang hiện trạng quy mô 0,44ha, cải tạo hồ Ùng Bổ quy mô 2,64ha; tiến độ thực hiện dự án 4 năm kể từ khi chấp thuận đầu tư.

Từ ngày 17/2/2015 đến ngày 19/5/2016 UBND TP Bắc Giang ban hành 6 Quyết định thu hồi 126.873,8m2 đất tại phường Dĩnh Kế để thực hiện Dự án KĐT mới Bách Việt Lake Garden (giai đoạn 1).

Tính đến thời điểm thanh tra, Liên danh đã được bàn giao 98.927,4 m2 đất trên thực địa để thực hiện dự án, trong đó có 27.467,6m2 đất ở.

Kết luận của Bộ TN&MT cho biết, tất cả các dự án nêu trên đều thuộc trường hợp Nhà nước xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất  vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch, đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch theo quy định của pháp luật đất đai và Nhà nước thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp này.

Việc UBND tỉnh Bắc Giang lựa chọn nhà đầu tư để giao đất thực hiện dự án theo quyết định số 139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 (được thay thế tại quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015) quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây:

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

d) Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng;

Điều 118. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;

Anh Phương (Theo Dân trí, TN&MT, Phapluatplus)

Tin Liên quan

Tags : Bắc Giang sai phạm chủ đầu tư đấu thầu vi phạm luật đất đai

Tin Nhà đất tiếp theo

Tin Nhà đất mới nhất