Thứ Tư , 09:53, Ngày 17/07/2019

Gia đình và pháp luật

An toàn thực phẩm: Đụng đâu sai đó

Có 82 tổ chức, cá nhân vi phạm đối với việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm trong số 248 tổ chức, cá nhân được thanh tra.

Theo Báo cáo số 36/BC-TTr về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm do Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện.

Tích cực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo ATTP trong thời gian tới.

Trong quý I/ 2018, Thanh tra Sở NN&PTNT đã chủ động và phối hợp với sở, ban, ngành của thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra 248 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm và lâm nghiệp. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng đối với 82 tổ chức, cá nhân; tịch thu tiêu hủy hàng chục tấn sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo Thanh tra Sở NN&PTNT, hiện nay, các hành vi vi phạm hành chính và các mức phạt được quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp tương đối đầy đủ; chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước duy trì và bảo đảm trật tự, kỷ cương.

Tuy nhiên, để hạn chế tối đa các vi phạm cần tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy, đình chỉ hoạt động có thời hạn; Có biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người.

Các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả quy định một cách nghiêm minh, chặt chẽ với mức xử phạt cao nhất mà pháp luật cho phép. Đồng thời, hạn chế quy định hình thức xử phạt cảnh cáo, trường hợp có quy định hình thức xử phạt cảnh cáo cần quy định rõ cho từng hành vi cụ thể, tách riêng ra khỏi hình thức phạt tiền.

Để tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo ATTP trong thời gian tới, Thanh tra Sở NN&PTNT tiếp tục thanh tra, kiểm tra vệ sinh ATTP và vật tư nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các vi phạm phát hiện được. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa Thanh tra Sở với các Chi cục thuộc Sở NN&PTNT để điều chỉnh, tránh việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra.

Theo NĐ&ĐS

Tin Liên quan

Tags : an toàn thực phẩm hàng giả

Tin Bảo vệ NTD tiếp theo

Tin Bảo vệ NTD mới nhất