Thứ Sáu , 22:07, Ngày 22/11/2019

Gia đình và pháp luật

An Giang: Vinh danh hơn 500 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

UBND tỉnh An Giang đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh An Giang vừa tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh (SX-KD) giỏi tỉnh An Giang lần thứ XVIII, giai đoạn 2016 – 2019.

Đại hội lần này đã vinh doanh và khen thưởng 49 tập thể và 500 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho 8.640 cá nhân với tổng doanh thu trên 574 tỷ đồng, đóng góp xây dựng nông thôn trị giá 5 tỷ đồng, 11.231 ngày công lao động và hướng dẫn giúp đỡ cho 12.651 hộ nghèo cùng phát triển sản xuất.

Chỉ tính riêng tổng doanh thu nông dân SX – KD giỏi cấp tỉnh qua 2 kỳ đại hội (từ 2016 đến 2019) cũng đạt trên 11.525 tỷ đồng, trong đó hộ nông dân có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu/hộ/năm, cao nhất lên đến 26.250 tỷ đồng/hộ/năm. Góp phần tăng thu nhập cho nhiều người dân trong tỉnh thông qua việc đã hướng dẫn giúp đỡ cho gần 324.239 hộ nghèo và đóng góp xây dựng nông thôn trị giá gần 66.875 tỷ đồng, với hơn 411.103 ngày công lao động. Đáng chú ý là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đã thay đổi mô hình SX – KD của người nông dân, nhiều mô hình mới, hiệu quả cao xuất hiện khắp nơi, phá vỡ tình trạng độc canh cây lúa lâu nay.

Để ghi nhận thành tích này, UBND đã trao tặng 629 bằng khen cho cá nhân và tập thể nông dân SX – KD giỏi; Hội Nông dân tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng 1 bằng khen, 1 huy chương Lao động hạng III, 3 bằng khen cho cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc vượt trội.

Hồng Nhi

Nguồn : Khỏe 365

Tags : nông dân an giang vinh danh sản xuất kinh doanh

Tin Tốc hành Việt tiếp theo

Tin Tốc hành Việt mới nhất