Chủ nhật, 06:22, Ngày 18/08/2019

Gia đình và pháp luật

An Giang: Đẩy mạnh đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018, tỉnh tập trung mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

An Giang có thế mạnh về nông nghiệp. Trong đó lúa, gạo chính là sản phẩm nông nghiệp chủ lực với diện tích canh tác trên 250.000 ha, sản lượng lúa đạt khoảng 3,89 triệu tấn/năm. Mô hình cánh đồng lớn đang được trồng 22.000 ha.

Nông nghiệp An Giang là ngành chủ lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định An Giang luôn ủng hộ và đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp theo phương châm: Trách nhiệm, thân thiện, một cửa”; tạo môi trường đầu tư thông thoáng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành nông nghiệp tỉnh tập trung mời gọi đầu tư và đã có 3 Tập đoàn lớn như: FLC, TH, Xuân Thiện đã cử đoàn chuyên gia đến An Giang khảo sát và tìm hiểu thêm về cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi, đất đai, khí hậu, cơ sở hạ tầng… Đến nay, 3 Tập đoàn này đã đăng ký thực hiện 6 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

An Giang là vùng đất có địa hình sông nước nên ngành thủy sản được xem là thế mạnh thứ hai của tỉnh sau cây lúa, trong đó chủ lực là cá tra. Với diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.700ha, hàng năm cung cấp cho chế biến xuất khẩu trên 379.000 tấn.

Tại Hội nghị, ngành nông nghiệp mời gọi đầu tư với các dự án như: Dự án nhà máy nhiệt điện năng lượng mặt trời kết hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã An Cư, huyện Tịnh Biên (6.000 tỷ đồng); dự án đầu tư liên kết phát triển chuỗi giá trị gia tăng thịt bò ở xã Lương An, huyện Tri Tôn (2.503 tỷ đồng); dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cù Lao Giêng (2.000 tỷ đồng)…

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp ký cam kết đầu tư cùng UBND tỉnh An Giang tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang 2018.

Bên cạnh đó, Tập đoàn FLC cũng quan tâm đến 4 dự án trong đó có Dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô 300 ha, tại xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn. Tập đoàn TH quan tâm đến 2 dự án: Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung và Dự án xây dựng chuỗi liên kết và thương hiệu gạo. Tập đoàn Xuân Thiện đề xuất với UBND tỉnh An Giang đầu tư 3 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp sản xuất điện gió và điện mặt trời trên địa bàn.

Cụ thể: Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp điện gió tại huyện Tri Tôn, Thoại Sơn và các huyện khác. Dự án điện mặt trời tại huyện Tri Tôn với công suất 1.000MW. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến viên nén sinh khối, công suất từ 10 - 15 triệu tấn/ năm.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp còn chủ động và trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp. Đến nay, đã mời gọi được 4 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 7 dự án. Theo đó, Tập đoàn Sunrice (Úc) ký thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh An Giang thự hiện dự án tổ chức sản xuất lúa gạo Japonica với diện tích 10.000 ha tại Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn và Châu Thành.

Với Dự án Khu liên hợp sản xuất chế biến nông sản công nghệ cao Mekong Vina với quy mô 200 ha tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn do Công ty Vương Đình đầu tư. Ngoài ra, Tập đoàn Asia Star cũng quan tâm đến 2 dự án khách thuộc lĩnh vực nông nghiệp đó là Dự án khu nông nghiệp cao xã Tân Trung, huyện Phú Tân và Dự án nông nghiệp công nghệ cao huyện Châu Phú.

Môi trường đầu tư thông thoáng, chính sách hỗ trợ ưu đãi

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông ngiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ tích cực, tạo môi trường thông thoáng đến nhà đầu tư.

Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh An Giang.

Nổi bật là tỉnh đã hỗ trợ đầu tư cho 5 doanh nghiệp (5 dự án) với tổng kinh phí hỗ trợ là 20 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 5 tỷ đồng, ngân sách hỗ trợ 15 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có thể tiếp cận chính sách từ chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cao theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh An Giang.

Trên lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thuân lợi hơn với gói tín dụng ưu đãi từ Chính phủ. Tăng cường hỗ trợ các thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đến nay, UBND Tỉnh trao quyết định công nhận 1 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xác nhận 6 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Hồng Muội

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nông nghiệp an giang công nghệ cao

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất